Joroisten Taiteovi Oy täyttää vaativien asiakkaiden erityistoiveet

Inlook on vuonna 1967 perustettu suomalainen sisärakentamiseen keskittynyt palvelukonserni. Heidän yksi päätoimialansa on sisäkattojen ja -seinien urakointi, niihin liittyvien tuotteiden markkinointi sekä kokonaisvaltainen sisärakentaminen. Asiakkaina on mm. rakennusliikkeitä ja kiinteistönomistajia. Henkilökuntaa Inlook -konsernissa on lähes 500, joista osa työskentelee ulkomailla sijaitsevissa yksiköissä.

Joroisten Taiteovi Oy toimittaa Inlookille sekä siirtoseiniä että asennuspalveluita. Inlookilla jo reilut 30 vuotta työskennellyt myyntipäällikkö Harri Havukainen on tehnyt yhteistyötä Joroisten Taiteovi Oy:n kanssa noin kymmenisen vuotta.
Perheyrityksenä toimiva Joroisten Taiteovi Oy on Inlookille sopiva yhteistyökumppani:
—Jorolla joustetaan tilanteiden mukaan, toiminta on jouhevaa ja asioista on helppo sopia, Havukainen sanoo.

Inlook

Haastavatkin projektit viedään loppuun saakka

Yhteistyön yhdeksi tärkeimmistä kulmakivistä Havukainen nimeää luotettavuuden. Käytännössä se näkyy toimintana, joka vähentää toimeksiantajan stressiä aikatauluista. Rakentamisessa eteen tulee välillä yllättäviä tilanteita, joissa tarvitaan ongelmanratkaisukykyä. Havukaisen mukaan Joron ammattilaiset ovat löytäneet ratkaisut nopeasti ja aikatauluja on kyetty sovittelemaan uudestaan. Kaikki projektit on viety aina loppuun saakka. Myös laadullisista vaatimuksista ollaan tarkkoja.
—Työn tilaajana meidän pitää olla varmoja siitä, että tuotteet ovat sellaisia, mistä olemme sopineet. Joron tuotteissa on tarkka kädenjälki, mikä vapauttaa aikaa meiltä. Meidän ei tarvitse olla koko ajan tarkkailemassa, tehdäänkö työt sovitusti, Havukainen kertoo.

Pitkä yhteistyö helpottaa molempien kaupankäyntiä

Kun alihankkijan kanssa ollaan tekemisissä, Havukaisen mukaan parasta tulosta syntyy nimenomaan pitkän yhteistyön myötä.
—Kestää aikansa, että oppii tuntemaan alihankkijan tuotteiden erityispiirteet, toimintatavat ja myös ihmiset, jotka siellä työskentelevät.
Pitkästä yhteistyöstä hyötyvät molemmat yritykset: Asiakas oppii tuntemaan alihankkijan palvelut ja osaa näin palvella paremmin loppuasiakasta. Alihankkija pystyy puolestaan ja kehittämään tuotteitaan siihen suuntaan, mihin yhteistyökumppani haluaa.

Testattu tuote vakuuttaa asiakkaan

Joro tarjoaa tuotteistaan faktatietoja, josta käy ilmi tuotteiden ominaisuudet. He testaavat omia tuotteitaan jatkuvasti. Tämä on Havukaisen mukaan tärkeä seikka, kun valitaan kohteeseen parhaiten soveltuvaa tuotetta.
—Meidän on helpompi myydä tuotteita, jotka on testattu. Kun rakennetaan uutta, kaikki haluavat olla varmoja siitä, että tuotteet ovat sovitun mukaisia. Testattu tuote antaa vakuuden siitä, että se toimii ja kestää käyttöä.

Molemminpuolinen luottamus toi Tero Ollikaisen osakkaaksi Joroisten Taiteoville

Joroisten Taiteovien omistuspohjassa tapahtui muutos tämän vuoden helmikuussa, kun Tero Ollikaisesta tuli Joroisten Taiteovien osakas Petri ja Tiina Bomanin lisäksi.

Tero Ollikainen ja Petri Boman ovat tunteneet toisensa jo vuosia. He ovat työskennelleet aiemmin samassa työpaikassa, minkä jälkeen Ollikainen on tehnyt useita vuosia töitä Joroisten Taiteoville. Aluksi hän työskenteli oman yrityksensä nimissä ja myöhemmin kokopäiväisenä työntekijänä Petrin ja Tiinan toiveesta.

—Kyllä päätös osakkuudesta syntyi molemminpuolisesta luottamuksesta. Kun tunnemme ja tiedämme toistemme osaamisalueet ja vahvuudet, tiedämme että käytännön työt sujuvat. Kun yrityksen toimintamallit heijastelevat omia arvoja toimintaan on helppo lähteä mukaan, Tero Ollikainen toteaa.

Ollikainen täydentää Joroisten Taiteovilla tuotekehityspuolta. Hänellä on puusepän koulutus ja useiden vuosien työkokemus sekä puu- että metallipuolelta. Häneltä löytyy prototyyppien valmistukseen sekä osaamista että kädentaitoja.

—Käsillä tekeminen ja mielikuvituksen käyttäminen tuotteiden kehityksessä on se juttu, joka motivoi. Nykyisessä työssäni toimin tuotantopäällikön tittelillä, mutta käytännössä teen töitä laidasta laitaan niin hallissa kuin asennustöissäkin, Ollikainen kertoo.

Tuotteen pitkä elinkaari on asiakkaan ja ympäristön etu

Asiakkaat haluavat ja osaavat vaatia hyvin erilaisia asioita. Haastavat toiveet ovat kuitenkin Joroisten Taiteovien perusosaamista.

—Kun teemme itse, voimme luoda erikokoisia ja -näköisiä ratkaisuja. Asiakkaan kannalta tämä on etu. Me tiedämme, mitä myymme. Osaamme kertoa, miten tuote toimii ja miten sitä kannattaa huoltaa niin, että se kestää käytössä pitkään. Tuotteiden pitkä ikä ja muunneltavuus ovat myös ympäristöajattelun kannalta tärkeä näkökulma.

Tilanjakajien äänieristys on päivittäisessä käytössä olennaisessa roolissa

Yritysasiakkaat ovat vastuussa laadusta ja toimivuudesta loppuasiakkaille. Jos isommassa kokonaisuudessa oleva yksittäinen tuote ei ole kunnossa, se tahraa helposti rakennuttajan maineen. Alihankintana tehdyissä töissä olemme rakennuttajalle kumppani, joka antaa takuun tuotteille ja viimeistelee työt loppuun asti. Kotimaisena valmistajana olemme loppuasiakkaan tavoitettavissa myös rakennuksen valmistumisen jälkeen.

Meiltä löytyvät yritysasiakkaiden tarvitsemat määräysten mukaiset dokumentit ja asiakirjat. Äänieristysten mittaamista varten olemme kehittäneet laboratorion, jonka avulla voimme kehittää vaadittuja akustisia ominaisuuksia.

Erityisesti tilanjakajilta vaaditaan hyvin erilaisia ominaisuuksia, jotka kestävät jatkuvaa käyttöä. Niiden tulee toimia huolettomasti, olla esteettisesti tilaan sopivia ja toimia akustisesti niin, että äänieristys on sitä mitä on luvattu. Käyttäjän kannalta akustiikka ja äänieristys ovat jokapäiväisessä käytössä isossa roolissa.

Monipuolinen osaaminen kehittää työyhteisöä

Joroisten Taiteovien lähes parikymmenpäinen työyhteisö on pysynyt talossa uskollisesti töissä, mikä on kasvattanut heistä oman alansa huippuosaajia. Hyvässä työyhteisössä osaamisen jakaminen ja auttaminen ovat arkipäivää.

—Kun työyhteisöön palkataan eri alan osaajia, se kasvattaa koko työyhteisön asiantuntemusta. Kun työntekijöillä on laajempi osaaminen, se tuo väistämättä etua koko yrityksen tuotekehitykseen. Kuvien ja teknisten piirustusten lukutaito on ehdoton plussa tässä työssä. Kun osaa lukea piirustuksia, tuotteiden valmistajakin voi varmistaa vielä valmistusvaiheessa, että tuotteesta tulee tarkoituksenmukainen.

Fakta: Kuka Tero?

 • Syntynyt: 1974
 • Kotoisin: Varkaudesta
 • Perhe: 3 lasta
 • Koulutus: Puusepän ja terä- ja laiteasettajan tutkinnot, saha-alan koulutus, kunnossapitoasentajan tutkinto sekä säännöllinen alan kouluttautuminen työn ohella
 • Harrastukset: laskettelu, kalastus, mökkeily, moottori- ja polkupyöräily, hiihto
 • Töissä Joroisten Taiteovilla vuodesta 2009 lähtien
soundlab joroinen

Hyvä akustinen suunnittelu mahdollistaa metelöinnin muita häiritsemättä

Akustista suunnittelua tarvitaan lähes jokaisessa rakennushankkeessa. Hyvä äänieristys rakennuksen eri tiloissa on merkittävä ostopäätökseen vaikuttava tekijä. Lisäksi akustiikaltaan hyvin suunnitellut tilat palvelevat erilaisia tarpeita. Hiljaisuudella on nykyään suuri arvo. Sitä osataan kysyä ja siitä ollaan valmiita maksamaan. Toisaalta tarve äänieristykselle syntyy myös silloin, kun tilojen sisällä syntyy ääntä joka voi häiritä muita. Akustisessa suunnittelussa mietitään sitä, miten ääni etenee, heijastuu ja vaimenee eri huonetiloissa.

Joroisten Taiteovi - soundlab

Joroisten Taiteovi takaa äänieristyksen laadun testaamalla itse

Joroisten Taiteovi tarjoaa asiakkailleen moderneja ja toimivia ratkaisuja, jotka kestävät käyttöä ja aikaa. Tästä syystä Joroisten Taiteovi halusi lähteä mukaan projektiin, jossa he rakensivat yhdessä Karelia-ammattikorkeakoulun ja OC System Oy:n kanssa ilmaääneneristysmittauslaboratorion. Uutta ilmaäänen eristysmittauslaboratoriota käytetään sekä yrityksen omiin tarpeisiin että vuokrattavaksi muille alalla toimijoille.

—Kun asiakas haluaa seiniltä tiettyä ominaisuutta, voimme testin avulla varmistaa, että asiakas saa täsmälleen sellaiset tuotteet, mitkä vastaavat heidän tarpeitaan. Omassa laboratoriossamme meillä on mahdollisuus mittauttaa kaikki tuotteemme. Kun mittaustuloksia on paljon, voimme helpommin kehittää uusia kokonaisuuksia, Joroisten Taiteovien toimitusjohtaja Petri Boman sanoo tyytyväisenä.

soundlab3

Yksi Suomen suurimmista

Vuoden 2017 lopussa valmistunut laboratorio sijaitsee Joroisten Taiteovien tiloissa Kuvansissa. Tähän laboratorioon mahtuu suurimmillaan jopa 3m x 2,5 m kokoiset koekappaleet ja se on vuokrattavissa kaikille alan toimijoille vuoden 2018 maaliskuusta lähtien. Tämän mittaluokan ilmaäänen erityismittauslaboratoriota ei ole Suomessa kuin muutama ja siksi sille on ollut tilausta erityisesti Itä-Suomen alueella. Sieltä kappaleita on jouduttu aiemmin lähettämään testattavaksi toiselle puolelle Suomea. Nyt testaaminen onnistuu lähempänä ja pienentyneen hiilijalanjäljen lisäksi se säästää alan toimijoilta sekä aikaa että rahaa.

Laboratorion suunnittelussa ja kehittämisessä on tehty yhteistyötä alan huippuosaajien kanssa ja sen toivotaan edistävän akustisia ominaisuuksia sisältävien tuotteiden kehittämistä. Ilmaäänen eristysmittauslaboratoriota voivat käyttää kaikki ne, jotka valmistavat äänieristystuotteita.

Fakta:

 • Mittaa ja tutkii eri tyyppisten rakennusosien ilmaääneneristävyyttä käytännössä
 • Tilaa jopa 3m x 2,5m kokoisille kappaleille
 • Sijaitsee Joroisten Taiteovien tiloissa Kuvansissa
 • Vuokrattavissa vuoden 2018 alusta lähtien kaikille alan toimijoille ja tarvittaessa mittauspalvelun tuottaa Karelia AMK Rakennuslaboratorio

Kysy lisää laboratorion vuokraamisesta Petri Bomanilta.
Puh: 0400-849 705 petri@joroistentaiteovi.fi

Taitto-ovi – piristävä vaihtoehto tilan jakamiseen

Taitto-ovi_Joro

Kuva: Jonathan Melartin

Kun nykyaikana trendinä on tehokkuus, se näkyy myös rakentamisessa. Tilojen käytössä suositaan toimivuutta, monikäyttöisyyttä ja esteettistä ulkonäköä. Tähän yhtenä ratkaisuna voi olla taitto-ovi, joka on sinänsä vanha keksintö, mutta moderni ja käytännöllinen vaihtoehto tiloihin, johon perinteiset väliovet tuntuvat ulkonäöllisesti tylsiltä tai hankalilta asentaa.

Memmu Pitkänen on rakennusarkkitehdiksi opiskeleva sisustussuunnittelija, joka valitsi omaan taloonsa taitto-oven. Talon suunnittelun lähtökohtana oli ajatus, että talosta voidaan tulevaisuudessa muodostaa helposti kaksi erillistä asuntoa. Tästä syystä tilojen nykyiseen jakamiseen tarvittiin toimiva, mutta myös näyttävä ratkaisu.

—Etsin netistä ratkaisua, joka täyttäisi vaatimukseni erilaisesta ja kuitenkin käytännöllisestä väliovesta, joka sopisi isoon oviaukkoon. Innostuin kun löysin tällaisen vaihtoehdon Joroisten Taiteovien valikoimasta. Otettuani yhteyttä Joroisten Taiteoville, sain sieltä heti alusta lähtien erittäin asiantuntevaa ja nopeaa palvelua niin valintojen kuin myöhemmin myös asennuksen suhteen, Memmu toteaa.

Petri Boman on toinen Joroisten Taiteovien omistajista. Kun asiakas ottaa häneen yhteyttä, hän kartoittaa asiakkaan tarpeen tarkasti. Hänelle on erityisen tärkeää se, että he osaavat opastaa asiakkaita juuri oikeanlaisten ovien valinnassa. Asiakaspalvelussa on tärkeää kertoa rehellisesti myös se, jos jokin ratkaisu ei ole järkevä.
—Taitto-ovi on erinomainen vaihtoehto erityisesti isoihin aukkoihin. Taitto-ovi ei vaadi karmeja, vaan se voidaan sijoittaa siistittyyn aukkoon. Erityisen sopivia taitto-ovet ovat vanhoihin rakennuksiin, joissa seinät saattavat olla vinoja. Taitto-ovi on myös tilaa säästävä ja käytännöllinen vaihtoehto käytäville, joissa on useita ovia vierekkäin, Petri sanoo. Kovaan käyttöön hän ei ovea kuitenkaan suosittele.
—Taitto-ovi ei kestä paiskomista, vaan se sopii tiloihin missä sitä ei availla edestakaisin jatkuvasti.

Taitto-ovissa on laaja skaala väri- ja materiaalivaihtoehtoja, joten asiakkaille voidaan valmistaa hyvin pitkälle juuri sellainen ovi kuin hän haluaa. Tästä syystä taitto-ovista saadaan yksilöllisiä ja näyttäviä niin isoihin kuin pieniinkin tiloihin. Julkisella puolella niitä on käytetty esimerkiksi vanhainkotien keittiö- ja ruokailutiloissa, joissa on haluttu luoda kodinomaista tunnelmaa.

Näyttävyyttä ja pientä revittelyä haki myös Memmu, joka ammattinsa puolesta halusi kokeilla talonsa tilanjakoon jotain uutta. Hänelle korkea laatu oli yksi edellytyksistä. Hän toteaakin, että asiakaspalvelun ja laadun takeena suomalainen valmistaja on ehdottomasti hyvä valinta.
—Kysymyksiini vastattiin aina pikaisesti. Myös värien ja materiaalien valikoima on suuri. Taitto-ovi on mahdollista saada ihan missä sävyssä tahansa. Itse valitsin oviimme saman tummansinisen sävyn Tikkurilan värikartasta kuin mitä on käytetty huoneen seinissä, Memmu kertoo.

Taitto-oven avulla pystyy luomaan leveitäkin kulkuväyliä ja samalla jakamaan tila nätisti kahtia. Tilojen muunneltavuus on yksi osa kestävää kehitystä ja erilaisissa tiloissa tilanjakajilta vaaditaan erilaisia ominaisuuksia. Tällöin asiantunteva opastus auttaa tekemään valintoja, jotka kestävät pitkään.

Sopisiko taitto-ovi ratkaisuksi sinun rakennukseesi? Kysy lisää: Petri Boman 042 493 7280

Kampanja

Joroisten Taiteoven sekä Artic Store Varkauden avajaiset 2.4.2016 klo 10-15!

Joroisten Taiteoven ja Artic Store-myymäläketjun yhdistettyä voimansa saa yhtymä viralliset avajaiset huhtikuun 2. päivä Taitetie 1:ssä. Tule tutustumaan avajaispäivän tarjoiluun, uudistettuihin tiloihin ja vain avajaispäivänä voimassaoleviin tarjouksiin! Tarjolla myös aurinkosuojauksen ammattilaisten vinkkejä, ja esillä on esimerkkiratkaisuja tuotteistamme.

 

Avajaispäivän tarjoukset

Sekä Joroisten Taiteovella että Artic Store Varkaudella avajaispäivän tarjouksena -20% kaikista aurinkosuojaratkaisusta. Sen lisäksi myymälässä kevään ensimmäinen kahvi- sekä grillimakkaratarjoilu!

Tutustu uudistettuun myymälään sekä laajaan kirjoon tilanjakamis- sekä aurinkosuojaratkaisuja lauantaina 2.4.!

Tutustu Artic Store Varkauden tuotevalikoimaan tarkemmin täällä.

Miten vakuuttaa rahoittajat monen tappiollisen vuoden jälkeen?

Jorolla oli takana kolme peräkkäistä, tappiollista tilikautta eikä tase muutenkaan kertonut suurta menestystarinaa vakavaraisesta yrityksestä. Fakta oli se, ettei yritys kestäisi enää neljättä samanmoista eikä se kestäisi kasassa ilman lisärahoitustakaan. Ei mikään ideaalitilanne lähteä pankin puheille.

Meillä oli kuitenkin taustatukea ja jo myönnetty rahoituspaketti Finnveralta. Enää piti saada kuntoon oman rahoituksen osuus.

Lähdimme pyytämään lainaa pankeista A, B , C ja D. Kaksi ensiksi mainittua pankkia edustivat ”kolmikantapankkeja” joissa yksittäinen ihminen ei voinut tehdä päätöksiä vaan niiden saamiseksi piti lyödä monta viisasta päätä yhteen. Kaksi jälkimmäistä olivat pieniä, yksityisiä mutta vakavaraisia pankkeja.

Kokeneet konkarit vinkkasivat meille, että valitkaa pankki jonka kanssa tulevaisuus on joustava ja yhteistyökykyinen. Kolmikantapankkien maine ei monenkaan mielestä ollut kentällä kovinkaan yritysmyönteinen. Ja pakko se oli todeta myös itse, ei ollut ei.

Ensimmäinen pankki A sanoi heti kättelyssä: ”Kiitos ei.” Pankki B:n kohdalla saatiin jo alustava puoltava päätös, mikä kaatui sitten myöhemmin jossakin kokouksessa. Lisäaudienssi saatiin sovittua vasta kuukauden päähän kun päättävä elin olisi tavattavissa.

Pankkien C ja D kanssa jo heti ensimmäisestä yhteydenotosta jäi palvelun tasosta todella hyvä kuva. Kilpailimme jo aikaa vastaan ja heidän kanssaan tapaamiset järjestyivät nopeasti ja lisäpyyntöjä raporteista saapui sähköpostiin. Meidän asiaan oikeasti perehdyttiin ja jo tässä vaiheessa tuli se olo, että näiden kanssa sitä yhteistyötä haluamme tehdä.
Lopulta olimme siinä tilanteessa, että kaksi pankkia tarjosivat rahoitusta ja pääsimme valitsemaan niistä meille sopivimman vaihtoehdon.

Ja miten tähän tilanteeseen sitten päästiin? Mitkä asiat edesauttoivat rahoituksen saamista tappioputken jälkeen?

 • Laskelmat – Meillä oli onni saada heti alussa avuksemme todellinen ammattilainen yritysmaailmassa. Meriittilistalta löytyi konkurssilta pelastettuja yrityksiä ja kokemusta vaikka minkälaisista yrityskiemuroista. Konsultin kanssa teimme laskelmat kannattavuudesta ja tunnusluvuista. Hänen näkemys tilanteesta oli positiivinen vaikka yrityksen nykytilanne olikin heikko. Yrityksen jatkuminen vaatisi meiltä kipeitä päätöksiä ja radikaaleja muutoksia mutta se olisi mahdollista.
 • Toimintasuunnitelma – Laskelmien lisäksi teimme oman kahdeksan sivuisen suunnitelman jossa olimme listanneet tulevat muutokset, niistä saatavat säästöt ja mitä tulevaisuudessa tulisimme tekemään toisin.
 • Oma asenne – Alusta alkaen olemme itse uskoneet yrityksen menestymiseen ja tämä mitä ilmeisimmin näkyy ulospäin. Erään pankinjohtajan kommentti kertonee kaiken; ”kun katson pelkkiä lukuja, en ymmärrä miksi joku haluaa ryhtyä tähän. Mutta nyt kun kuuntelen kaiken, niin ymmärrän”

Tekemämme pankkivalinta on osoittautunut aivan loistavaksi. Takana on jo kolme parin tunnin tapaamista jotka sisältävät aina myös kokemuspohjaista yritysneuvontaa. Sitähän yrittäjä ei koskaan voi saada liikaa. Ei pakkomyyntiä palveluista vaan aitoa, rehellistä auttamista. Sitä katoavaa kansanperinnettä, joka lopulta antaa enemmän kuin ottaa.

Kun rahoitus viimein oli kasassa, oli aika ryhtyä radikaaleihin toimenpiteisiin, niihin kipeisiin päätöksiin joista edellä jo mainittiin. Tästä aiheesta siis lisää seuraavassa blogitekstissä, muistahan siis pysyä joron jäljillä!

Joron jäljillä – Ja miten sille päädyttiin?

Tästä alkaa menestystarinamme siitä miten uudistamme 80-luvulle jämähtäneen taiteovi-yrityksen toimintatavat täysin. Haluamme näyttää mitä tilanjakotuotteiden pitäisi olla vuonna 2016.
 
Pääset seuraamaan miten melkein miljoonan liikevaihdossa pyörivän yrityksen tiloissa, ensimmäinen käyntikortti ei enää ole 90-luvulla käsin tekstattu kyltti:
Tervetuloa!

 

Ja kun tästä tervetulotoivotuksesta on selvitty niin vuorossa on tämä:
 
joron_jaljilla (3)

 

50 000 painettua esitettä vuodelta ”kuka-tietää”. Uusia, nykyaikaisia ei kannata painattaa, jotta näihin sijoitettu raha ei menisi haaskoon.

Ymmärtänette siis miksi jotain muutosta on tehtävä?

Tavoitteemme on pyrkiä näyttämään samalta kuin tuotteemme:
 
joron_jaljilla (1)

Tämä Joron valmistama päiväkodin siirtoseinä kuvastaa sitä mitä haluamme imagomme olevan; innovatiivinen, rohkea, värikas ja laadukas sekä ennen kaikkea nykyaikainen.

Joro siis on jo joron jäljillä, eikä suinkaan positiivisessa mielessä. Yrityshistoriassa oli takana yksi konkurssi, toinen kolkutteli ovella. Jotain oli tehtävä ja nopeasti.

Petrillä oli historiaa takana 17-vuotta Joron leivissä, vahva visio yrityksen tulevaisuudesta, usko tuotteeseen ja tarvittava määrä hulluutta lähteä noudattamaan näkemystään. Kun rahoittajat sanelivat reunaehdot, oli aika seurata omaa vaistoa.

Syksyisenä päivänä soi puhelin ja mieheni siellä sanoi, että nyt se alkaa. Niin mikä? No projekti Joro. Olihan tämä vaihtoehto pyörähdellyt puheissa pitkään, jo siitä asti kun meidän yhteinen tarina 4,5 vuotta sitten alkoi. Silti asian konkretisoitua hieman polvet notkahti. Niin, nytkö JO?

Tuosta päivästä on nyt kulunut viitisen kuukautta ja yrityskauppa on virallisesti tehty. Omistamme siis 100 % veloista.

Alku on lähtenyt käyntiin vauhdikkaasti, sisältänyt vaikeita päätöksiä, hurttia huumoria ja esteitä, joihin on onneksi kaikkiin löydetty kiertotie. Moni palanen on kuitenkin loksahtanut paikoilleen kuin itsestään tai ainakin vahvan verkoston avulla. Yritystoiminnan käynnistyttyä olemme todenneet: ”yhdessä olemme vahvempia” Tämä on ollut ensimmäinen, iso muutos siitä 80-luvun toimintamallista. Ei yritys enää nykyaikana pärjää toimimalla yksin. Menestyäksemme tarvitsemme motivoituneet ja tyytyväiset työntekijät, hyvät kontaktit ja avoimet suhteet sidosryhmiin sekä yhteistyökumppaneihin.

Kun lähdet Joron jäljille, pääset mukaan savolais-varsinaissuomalaisen yrittäjäpariskunnan matkalle menestykseen kaikkine yritysmaailman kiemuroineen.

Ensi viikolla Joron jäljet jatkavat päivän polttavaan aiheeseen: miten vakuutat rahoittajat monen tappiollisen vuoden jälkeen.